Welkom

MCSADe Gezinspraktijk is bestemd voor kinderen, adolescenten en hun gezin. Ingrijpende gebeurtenissen in het heden of vanuit het verleden kunnen het functioneren in grote mate belemmeren.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • onvrede met de levenssituatie.
 • problemen in de relatie
 • angstklachten
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • depressieve klachten
 • stress in de schoolsituatie
 • emotionele- en gedragsproblemen
 • assertiviteitsproblemen
 • opvoedingsvragen
 • ADHD
 • Autisme spectrum stoornissen

Professionele psychotherapeutische hulp kan hierbij noodzakelijk zijn.

De gezinspraktijk is aangesloten bij de coöperatie voor Vrijgevestigde Jeugd GGZ Regio Nijmegen

Rob van Marwijk
Orthopedagoog / Gz-psycholoog
Psychotherapeut / Systeemtherapeut