Behandelingsaanbod

Therapieën

  • Individuele psychotherapie voor kinderen en adolescenten, gericht op zelfbeleving en ik-versterking via een ontdekkend therapeutisch proces.
  • Systeemtherapie voor problematiek waarbij het verbeteren de onderlinge verhoudingen centraal staan.
  • Naast individuele behandeling vindt in de regel ook ouderbegeleiding plaats.
  • Psycho-educatie  voor jeugd en/of ouders.
  • Bij verschillende problematiek (m.b.t. tot identiteit en levensfase) kan groeptherapie aangewezen zijn.
  • Eerstelijnshulp kan kortdurend geboden worden indien problemen minder ernstig zijn.