Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding vindt meestal plaats in het kader van individuele therapie van een kind of jongere. Het kan gericht zijn op ondersteuning van ouders die vragen hebben over de ontwikkeling of gedrag van hun kind, ook terwijl het kind niet of niet meer zelf in behandeling is.

Daarnaast kan men denken aan groepsbijeenkomsten rond een thema (bijvoorbeeld omgaan met pubers, of specifieke problematiek).