Psycho-educatie

Psycho-educatie vindt plaats op het moment als een diagnose is gesteld die de nodige aanpassingen vereist van de cliënt en zijn omgeving. Dit onderdeel zit aan het begin van de behandeling/begeleiding.

Het bestaat uit voorlichting aan de cliënt en de mensen uit zijn directe omgeving over een aandoening, de gevolgen ervan, de invloed van hulp en de (bij)werking van medicijnen etc.

Doel is dat de cliënt en de omgeving  meer inzicht krijgen in de aandoening, zodat zij er zo goed mogelijk mee kunnen omgaan.