Systeemtherapie

Gezins- en relatietherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij partners of gezinsleden meestal gezamenlijk in behandeling zijn en de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal staan. Maar er is ook aandacht voor andere sociale systemen als school, werk of andere bij de behandeling betrokken hulpverleners.

Binnen een sociaal systeem hebben mensen invloed op elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen ontstaan: partners kunnen ruzie krijgen over hun tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na een echtscheiding of een gezin worstelt met de psychiatrische problemen van een gezinslid.

De therapeut zal de problemen bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met (belangrijke) anderen en deze ook ’inschakelen’. Bij het zoeken naar oplossingen ligt de nadruk op het veranderen van manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen van manieren waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).