Voor wie?

De praktijk is bestemd voor kinderen, adolescenten en hun gezin.

Ingrijpende gebeurtenissen in het heden of vanuit het verleden kunnen het functioneren in belangrijke mate belemmeren. Professionele psychotherapeutische hulp kan hierbij noodzakelijk zijn.
onvrede met de levenssituatie

  • ┬áproblemen in de relatie
  • angstklachten
  • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
  • depressieve klachten
  • stress in de schoolsituatie
  • emotionele- en gedragsproblemen
  • assertiviteitsproblemen
  • opvoedingsvragen
  • ADHD
  • Autisme spectrum stoornissen