Tarieven

Vergoeding psychotherapie

Sinds 1 januari 2015 wordt de hulp voor jeugd tot 18 jaar vergoed door de gemeente waar het kind is ingeschreven. Hiervoor moet een beschikking worden afgegeven. Die volgt in de regel automatisch op een verwijzing van de huisarts of het sociale wijkteam. De Gezinspraktijk heeft hiervoor een contract met de gemeentes van de regio Nijmegen.

Vanaf 18 jaar wordt psychotherapeutische hulp volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij tellen de kosten wel mee voor uw verplicht eigen risico (voor 2024: €385) en eventueel vrijwillig eigen risico.
De Gezinspraktijk heeft een contract met de meeste grote zorgverzekeraars waarmee de behandeling rechtstreeks wordt verrekend. Voor 2024 heeft De Gezinspraktijk geen contract met CZ (incl. OHRA en Delta Lloyd) afgesloten.
Indien geen contract is afgesloten met uw verzekeraar klik hier.

Let Op! Budgetpolissen hebben soms beperkingen in de keuzevrijheid van behandelaren, raadpleeg hiervoor vooraf uw verzekeraar.

Wij declareren zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij de juiste gegevens van u hebben. Wilt u daarom wijzigingen spoedig doorgeven?

Vergoeding Eerstelijns psychologische hulp

De Gezinspraktijk heeft voor 2024 ook eerstelijns contracten met de meeste verzekeraars afgesloten. Hierbij tellen de kosten wel mee voor uw verplicht eigen risico (voor 2024: €385) en eventueel vrijwillig eigen risico.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Daarvoor wordt een bedrag van € 75,- bij u in rekening gebracht.

Tarieven

Tarieven voor onverzekerde zorg worden in onderling overleg vastgesteld.

Tarieven voor supervisie:

  • 1 persoon 45 minuten € 112,50
  • 2 personen 60 minuten € 150,-
  • 3 personen 90 minuten € 225,-